« Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ » ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

 Το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Νεάπολης – Συκεών στην 26η Συνεδρίαση  στις 3 Δεκέμβρη ασχολήθηκε με το ζήτημα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και το ύψος του δημοτικού φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν οι κάτοικοι του δήμου το 2020. Η Δημοτική Αρχή στην εισήγησή της πρότεινε την διατήρηση των δημοτικών τελών στο ύψος της περασμένης χρονιάς καθώς και αυξομειώσεις  του  δημοτικού φόρου στις  τέσσερις δημοτικές ενότητες(στο τέλος του κειμένου ακολουθεί πίνακας με τα δημοτικά τέλη που επιβάλλει ο Δήμος και τις απαλλαγές-μειώσεις που προβλέπει). 

  Υπεραμύνθηκε της πολιτικής της τονίζοντας αυτό που λίγο πολύ και άλλοι δήμοι υποστηρίζουν, δηλαδή ότι  «έχουμε τα φθηνότερα τέλη και τις καλύτερες υπηρεσίες στο πολεοδομικό συγκρότημα», λες και το ύψος των ανταποδοτικών αποτελεί  ζήτημα συγκριτικής στατιστικής και όχι πολιτικής επιλογής.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των δημοτικών τελών  για το 2020 ανέρχεται σε 6.74 εκ. ευρώ,  του δημοτικού φόρου σε 1,5 εκ. ευρώ, ενώ  και τα δύο μαζί αποτελούν περίπου το 50% των συνολικών εσόδων του δήμου (ένα  σημαντικότατο ποσοστό) , την στιγμή που οι κρατικές επιχορηγήσεις έχουν υποστεί-κυρίως τα τελευταία  10 χρόνια-  δραματική μείωση της τάξεως του 60% . Το ενδιαφέρον είναι,  επίσης , ότι τα τελευταία χρόνια τα  λεγόμενα «ανταποδοτικά» δημοτικά τέλη παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο πλεόνασμα στο δήμο μας: περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ως ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ, επισημάναμε την βασική πολιτική μας θέση για μια και ενιαία φορολόγηση, ώστε να μην υπερφορολογούνται ληστρικά εργαζόμενοι  και φτωχά κοινωνικά στρώματα μέσα από υπέρογκους άμεσους και έμμεσους φόρους(που αποτελούν το 93% του κρατικού προϋπολογισμού) , αλλά και δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους.  Δεν είναι δυνατόν σε εποχές που μισθοί και  συντάξεις μειώνονται,   χαράτσια του ΕΝΦΙΑ   διατηρούνται,   τιμές σε κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες αυξάνονται, να επιβάλλονται και δημοτικά τέλη και φόροι καθώς και αντίτιμο για κοινωνικές υπηρεσίες, όπως τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς.

 Σε ένα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο ο μηδενισμός δημοτικών τελών και φόρων αποτελεί για μας λογική και κοινωνικά δίκαιη διεκδίκηση, αφού  τα  έξοδα που αφορούν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες πρέπει να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.  Μια τέτοια διεκδίκηση, όμως, συγκρούεται με την κυρίαρχη κεντρική πολιτική ( και με αυτήν στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πρόθυμα την υλοποιεί)που κατανέμει τα έσοδα σε κάθε είδους επιχειρηματικές ελίτ με παντός είδους επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και ανοχή φοροδιαφυγής και τα έξοδα  στα συνήθη «υποζύγια», δηλαδή εργαζόμενους και  μικροεπαγγελματίες.

Ακόμη ,όμως, και στο υπάρχον πλαίσιο διατήρησης του  υποχρεωτικού καθεστώτος των ανταποδοτικών τελών και του ασφυκτικού  ελέγχου από το Οικονομικό Παρατηρητήριο θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις με βασικά κριτήρια την κοινωνική δικαιοσύνη , την υψηλή ποιότητα  των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον αναπτυξιακό  χαρακτήρα. Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και η  πρόταση μας για  μείωση των δημοτικών τελών  στις κατοικίες, αναπροσδιορισμό κατηγοριών για επαγγελματικούς χώρους και κατάργηση του δυνητικού, δηλαδή μη υποχρεωτικού, δημοτικού φόρου.

*

  Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα δημοτικά τέλη προτείναμε:

  • Μελέτη  για την δυνατότητα δημιουργίας  ζωνών με ειδικό χαμηλό συντελεστή για περιοχές που κατοικούν φτωχά κοινωνικά στρώματα.
  •  Διεύρυνση του αριθμού των δημοτών –ισσών που δικαιούνται απαλλαγή και μείωση από τα δημοτικά τέλη. Ειδικότερα ζητήσαμε για την συνεδρίαση το ακριβές ποσό που αφορά απαλλαγές από δημοτικά τέλη και μειώσεις (  ακόμη δεν έχουμε λάβει στοιχεία)  και προτείναμε να δικαιούνται απαλλαγής  ή μείωσης  και πολύτεκνοι με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, χαμηλοσυνταξιούχοι και μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Στην περίπτωση δε της μείωσης λόγω αναπηρίας προτείναμε την μείωση του ορίου αναπηρίας  από 80% στα 67%.
  • – Αναπροσδιορισμό των ειδικών κατηγοριών για τους επαγγελματικούς χώρους με μεγαλύτερη κλιμάκωση των συντελεστών ανάλογα με τον όγκο των παραγόμενων απορριμμάτων. Δεν είναι δυνατόν επαγγελματικός χώρος 20τ.μ με υψηλή παραγωγή απορριμμάτων να υπάγεται στον ίδιο συντελεστή με έναν  επαγγελματικό  χώρο 30τ.μ   με μικρό παραγόμενο όγκο απορριμμάτων.
  • Πιστοποίηση επιχειρήσεων με μειωμένο όγκο απορριμμάτων και υπαγωγή τους σε προνομιακό-μειωμένο συντελεστή δημοτικών τελών.
*
  • Παροχή κινήτρων- με απαλλαγή από τέλη και φόρους για 2-3 χρόνια- σε νέες επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμοί) στις εγκαταλειμμένες γειτονιές και ερημωμένους δρόμους του Δήμου μας.
  • Επένδυση του λιμνάζοντος πλεονάσματος στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός νέου  μοντέλου αποκεντρωμένης δημόσιας διαχείρισης απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, πολλαπλά ρεύματα  ανακύκλωσης, πράσινα σημεία, τοπικά ΚΔΑΥ. Ένα τέτοιο μοντέλο δημόσιας διαχείρισης- που θα συνοδεύεται με την απαραίτητη ανανέωση του στόλου και τις αναγκαίες προσλήψεις προσωπικού-  μπορεί με την  συνεργασία των δημοτών-ισσών  να αντιπαλέψει το υπάρχον και καταστροφικό για το περιβάλλον μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Σε αυτό το σημείο τονίσαμε και την αναγκαία αποφυγή  της καταστροφικής επιλογής της καύσης απορριμμάτων με τις  τραγικές για το περιβάλλον και την υγεία μας συνέπειες,  όπως αυτές που  βιώνουν τώρα οι κάτοικοι του Βόλου, επιλογή  που προωθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις και υποστηρίζει ένθερμα ο δήμαρχος. Επιπλέον μια τέτοια επιλογή θα οδηγεί σε αύξηση των δημοτικών τελών.
  • Σε ό,τι αφορά τον Δημοτικό Φόρο (0,40 στις Συκιές,0,36 σε Νεάπολη και Αγιο Παύλο και 0,24 στα Πεύκα),ο οποίος δεν είναι υποχρεωτικός και έχει «αιμοδοτήσει» επί σειρά ετών και με το παραπάνω  το ταμείο του Δήμου(ειδικά στην τοπική ενότητα Συκεών ) , προτείναμε να καταργηθεί ,αφού αποτελεί έναν  ακόμη τρόπο  επιβάρυνσης δημοτών-ισσών για επενδύσεις που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του κεντρικού κράτους. Αξίζει ,τέλος,να σημειωθεί ότι υπάρχουν δήμοι-όπως ο γειτονικός δήμος Αμπελοκήπων- που δεν επιβάλλουν  τον αντίστοιχο φόρο, ενώ άλλοι –όπως Πετρούπολη και Αγ. Βαρβάρα στην Αττική- κινούνται σε « βαρομετρικά χαμηλά» ,δηλαδή 0,10 και 0,11 αντίστοιχα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ  1,24 ε2

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΠΙΧ/ΚΗΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  3,12 ε2

(ΕΜΒΑΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 6.000τ.μ.)  1,87 ε2

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  3,28 ε2

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΗ ΕΠΙΧ/ΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1,24 ε2

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ / ΤΡΑΠΕΖΕΣ  6,24 ε2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ  2,80 ε2

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΕΜΒΑΔΟ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 6.000τ.μ.) 2,80 ε2

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ.

 1) η πλήρης απαλλαγή για τους δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής

(ενοικίου) από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας για ανασφάλιστα

ηλικιωμένα άτομα (άνω των 65 ετών) μοναχικά ή ζεύγη που στερούνται

ιδιόκτητης στέγης, έχουν κοινωνική αδυναμία και είναι μόνιμοι κάτοικοι

καθώς και άτομα που είναι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού

Επιδόματος Αλληλεγγύης, δεν έχουν εισόδημα από μισθωτή ή επιχειρηματική

δραστηριότητα και στερούνται ιδιόκτητης στέγης (χωρίς ακίνητη περιουσία

πρώτη ή δευτερεύουσα).

2) η μείωση των τελών κατά 50%, δηλαδή 0,62€ ανά τετραγωνικό μέτρο,

για κατοικίες όπου διαμένουν μόνιμα (ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές):

α) πολύτεκνοι με τέσσερα (4) παιδιά με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω

των 25.000€ και για κάθε επιπλέον παιδί 3.000,00€/παιδί,

β) άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με βαριά

νοητική υστέρηση, (εγγεγραμμένα στην ίδια οικογενειακή μερίδα) σε

ποσοστό 80% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των

25.000€

γ) δικαιούχοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s