ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 7ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(21-2-2022)

Την Τετάρτη 21-2-2022 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με δύο επείγοντα- κατά την κρίση της διοίκησης -θέματα.

Θέμα 1 Έγκριση της ανάθεσης σε ιδιώτη μελέτης για την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας με συμμετοχή του δήμου Νεάπολης Συκεών καθώς και του δήμου Σιθωνίας.

Το εξαιρετικά σοβαρό αυτό ζήτημα επ’ ουδενί- κατά την γνώμη μας -δεν δικαιολογεί την διαδικασία του επείγοντος ,αφού προυποθέτει τον απαραίτητο χρόνο επεξεργασίας για την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν συνοδεύεται από ικανοποιητικά διαφωτιστική εισήγηση,όπως και συνέβη. Από την άλλη η ανυπαρξία καταληκτικής προθεσμίας στην εισήγηση επιβεβαιώνει το μη επείγον του θέματος.

Η εισήγηση αφορούσε την σύμπραξη του δήμου μας με τον δήμο Σιθωνίας για εγκατάσταση φωτοβολταικών και παραγωγή ενέργειας με στόχο «να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη καθώς θα μειώσουν ή και θα μηδενίσουν τις δαπάνες για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα ο Δήμος και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα θα καταναλώνουν ενέργεια που θα παράγεται σε μεγάλο βαθμό ή και αποκλειστικά από Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μειώνοντάς έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα».

• Εξαιτίας της ασαφούς εισήγησης αλλά και της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης που οδηγεί σε χρεωκοπία τον προυπολογισμό των νοικοκυριών, καταθέσαμε τον προβληματισμό μας και την αντίθεσή μας σχετικά με την προσπάθεια που γίνεται στην χώρα μας να συνδυαστεί η βίαιη απολιγνιτοποίηση με την ιδιωτικοποίηση και τον κατακερματισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη έκρηξη των τιμών .Τονίσαμε παράλληλα ότι δεν δαιμονοποιούμε τις ΑΠΕ, αρκεί να αναπτύσσονται από δημόσιο φορέα με σεβασμό στο περιβάλλον και υποβάλαμε συγκεκριμένα ερωτήματα.

• Στην ενεργειακή κοινότητα, εκτός από τους δύο δήμους, θα συμμετέχουν και ιδιώτες;Αν κάτι τέτοιο ισχύσει, θα είμαστε αντιμέτωποι-ες με μια ξεκάθαρη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης.

• Ποια είναι η πηγή χρηματοδότησης; Υπάρχει σχετικό πρόγραμμα, θα γίνει δανεισμός ή κάτι άλλο;

• Πριν από την δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, προβλέφθηκε τεχνικοοικονομική μελέτη εξοικονόμησης -ορθολογικής χρήσης ενέργειας στον εξοπλισμό του Δήμου;( Πχ. θερμομονώσεις κτιρίων φωτισμός LED, κλπ. ).Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν έχει νόημα να παράγουμε ενέργεια, έστω και με ΑΠΕ, όταν γίνεται άστοχη σπατάλη.

• Προβλέπεται εγκατάσταση Φ/Β στις στέγες των δημοτικών κτιρίων;

• Η εξοικονόμηση ενέργειας θα αφορά δημοτικά κτίρια. Θα υπάρξουν παροχές για τους κατοίκους;Σε πρώτη φάση τουλάχιστον για τις ευάλωτες ομάδες( π.χ. μια δέσμευση ότι το ποσό που εξοικονομείται θα αφορά την υποχρηματοδοτημένη κοινωνική πρόνοια;)

Οι απαντήσεις της δημοτικής αρχής δεν ξεκαθάρισαν εντελώς το τοπίο κατά την γνώμη μας . Υποστήριξε ότι δεν θα υπάρξει συμμετοχή ιδιωτών, αλλά δεν παρουσίασε την συγκεκριμένη σύσταση της ενεργειακής κοινότητας. Τόνισε,επίσης, ότι κρατική χρηματοδότηση δεν υπάρχει σ’ αυτή τη φάση και ότι η εξοικονόμηση θα αφορά μόνο δημοτικά κτίρια.

Όλα τα παραπάνω- μαζί με την απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης σε ιδιώτη με την γνωστή αιτιολογία της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού -αποτέλεσαν το πολιτικό σκεπτικό με βάση το οποίο ψηφίσαμε ΛΕΥΚΟ. Η θέση μας θα καθοριστεί μετά την οριστική και λεπτομερή παρουσίαση της εισήγησης.

Θέμα 2 Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της ΚΕΥΝΣ για να γίνει η πρόσληψη ατόμων που θα καλύψουν τις ανάγκες της νεοσύστατης δομής «Στέγη Υποστηριζόμενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆)».

Το συγκεκριμένο θέμα αφορά από την μια πλευρά ένα σοβαρό ζήτημα,αυτό της λειτουργίας της δημοτικής επιχείρησης(ΚΕΥΝΣ).Η δημοτική αυτή επιχείρηση εποπτεύει πολλές και σημαντικές δραστηριότητες ( π.χ παιδικοί σταθμοί,δημοτικά γυμναστήρια) και λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (π.χ τροφεία στους παιδικούς σταθμούς).Οι δε εργαζόμενες-εργαζόμενοι σε αυτήν στην πλειοψηφία τους τελούν υπό το καθεστώς ελαστικών σχέσεων εργασίας -εργασιακής ομηρίας(655 τακτικοί υπάλληλοι,εκ των οποίων μόνο 70 είναι αορίστου χρόνου)παρά το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες .Και γι αυτόν τον λόγο πλέον έρχονται κατά περιόδους αντιμέτωπες-οι με την δαμόκλειο σπάθη της απόλυσης.Αρκεί να θυμηθούμε τον αγώνα των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ το 2020 προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους και να προσθέσουμε ότι και σήμερα 39 ακόμη υπάλληλοι απειλούνται με απόλυση. Η αντίθεσή μας,λοιπόν, στην λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων αποτελεί πάγια πολιτική μας θέση. Από την άλλη πλευρά η τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού αφορά πρόσληψη 13 ατόμων για 1 έτος με δυνατότητα ανανέωσης (Κοινωνικοί Φροντιστές,Βοηθοί Νοσηλευτών και Κοινωνικός Λειτουργός) που θα καλύψουν τις ανάγκες της νεοσύστατης δομής«Στέγη Υποστηριζόμενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆)» .Η δομή αυτή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κ.Μακεδονίας με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο.

Συγκεκριμένα: 1. Στο γραφείο ΑΜΕΑ του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης: – Να προστεθούν έξι (6) θέσεις για υπαλλήλους µε ειδικότητα ∆Ε Κοινωνικών Φροντιστών. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να προστεθούν έξι (6) θέσεις προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της νεοσύστατης δοµής «Στέγη Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆)». – Να προστεθούν έξι (6) θέσεις για υπαλλήλους µε ειδικότητα ∆Ε Βοηθών Νοσηλευτών. 2 Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να προστεθούν ακόµη έξι (6) θέσεις καθώς µε το υφιστάµενο προσωπικό δεν καλύπτονται οι ανάγκες της νεοσύστατης δοµής «Στέγη Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆)». – Να προστεθεί µία (1) θέση για υπάλληλο µε ειδικότητα ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να προστεθεί ακόµη µια (1) θέση καθώς µε το υφιστάµενο προσωπικό δεν καλύπτονται οι ανάγκες της νεοσύστατης δοµής «Στέγη Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆)». Ως ΠΌΛΗ Αλλιώς από την πρώτη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο που αφορούσε την δημιουργία-λειτουργία αυτής της δομής (πριν περίπου 2 χρόνια) και η οποία αφορά την υποστηριζόμενη διαβίωση ατόμων με αναπηρία σε διαμερίσματα υποστηρίξαμε ότι όχι μόνο είναι αναγκαία η ύπαρξή της, αλλά επιβάλλεται η διεύρυνσή της με την παράλληλη πρόσληψη μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού και ο δημόσιος χαρακτήρας της. Επιβάλλεται ,τέλος , οι αποφάσεις για την λειτουργία της να περνούν από το εκλεγμένο δημοτικό συμβούλιο και όχι από το διορισμένο-σχεδόν- διοικητικό συμβούλιο της δημοτικής επιχείρησης.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις παραπάνω παραμέτρους και, αφού αναπτύξαμε το πολιτικό σκεπτικό μας ,ψηφίσαμε ΛΕΥΚΟ.

οι δημοτικοί σύμβουλοι της ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΙΩΣ

Αδαμαντία Κεραμειδά

Κώστας Χαραλαμπίδης

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s