Ενημερωτικό των συμβούλων της ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΙΩΣ για τα τελευταία δημοτικά συμβούλια

Κατά  τον μήνα Ιούλιο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο   Νεάπολης- Συκεών συνεδρίασε δύο φορές μέσω  τηλεδιάσκεψης( 10η-11η  και μια φορά δια περιφοράς  (12η).

Στις συνεδριάσεις αυτές ως  ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Για την ουσιαστική υποβάθμιση- κατάργηση μαθημάτων  Κοινωνικών-Πολιτικών Επιστημών και την αποβολή της  Καλλιτεχνικής Παιδείας από τα Λύκεια. Με την τραγική αυτή αλλαγή το σχολείο θα συμβάλλει ολοένα και λιγότερο στην  πνευματική, αισθητική, πολιτιστική και πολιτική καλλιέργεια των μαθητών και θα εξυπηρετεί  μόνο την λογική των δεξιοτήτων και όχι της ολόπλευρης γνώσης και της κριτικής σκέψης. Το ψήφισμα έγινε αποδεκτό.

Για το νομοσχέδιο ( νόμος πλέον) που απαγορεύει συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Τονίσαμε ότι ο συγκεκριμένος αντιδραστικός   νόμος   πλήττει βάναυσα θεμελιώδεις ελευθερίες και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα.  Επιβάλλει το κράτος της αστυνόμευσης, αντιμετωπίζει την ελεύθερη  έκφραση ως όχληση και διατάραξη της οικονομικής ζωής και στοχεύει στην απαγόρευση-ποινικοποίηση-καταστολή και διάλυση κάθε μορφής διαμαρτυρίας  και διεκδίκησης. Είναι σαφές ότι   αποκαλύπτει τον χαρακτήρα της κυβερνητικής πολιτικής και έχει απόλυτο στόχο τον περιορισμό των αντιδράσεων στις κυβερνητικές  αντιλαϊκές αποφάσεις   που θα επακολουθήσουν. Ο δήμαρχος αρνήθηκε να το ψηφίσει με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα του Χρυσοχοϊδη.

Για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Η ενέργεια αυτή  αποτελεί πλήγμα κατά της  ανεκτικότητας, της ανεξιθρησκείας  , της παγκόσμια  ιστορικής μνήμης  και συνδέεται  άρρηκτα με το παιχνίδι της εξυπηρέτησης  οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων στο πλαίσιο πάντα του ανταγωνισμού των κυρίαρχων τάξεων και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Πλειοψήφησε κείμενο ακροδεξιάς και εθνικιστικής ρητορικής που πρότεινε ο δήμαρχος.

 ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΜΕ

Την μετεξέλιξη της  Αναπτυξιακής  Ανώνυμης  Εταιρείας ΟΤΑ  Ανατολικής Θεσσαλονίκης σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την συμμετοχή του Δήμου σε αυτόν  σύμφωνα με τον ν.4674/2020.  Τονίσαμε για ακόμη μια φορά ότι με τον νόμο αυτό η κυβέρνηση στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής της συνεχίζει σταθερά να εκχωρεί σε ιδιώτες αρμοδιότητες των ΟΤΑ, όπως ακριβώς έκανε και με τον Αναπτυξιακό νόμο που  παραχωρεί σε εργολάβους καίριους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η καθαριότητα, το πράσινο και ο ηλεκτροφωτισμός. Με το νέο αυτό πλαίσιο θεσμοθετεί τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι  Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υπό την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και στοχεύουν στην υποβάθμιση- και στην κατάργηση κατά την γνώμη μας- των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων.

    Την παραχώρηση σε ιδιώτη εργασιών κλαδοτεμαχισμού υπολειμμάτων κλαδεύσεων στον Δήμο εξαιτίας της τραγικής  έλλειψης  προσωπικού στην υπηρεσία Πρασίνου. Πάγια πλέον η πρακτική της διοίκησης του Δήμου να παραχωρεί σε εργολάβους υπηρεσίες καθαριότητας ,πρασίνου , ηλεκτροφωτισμού κ.α.

Το κόψιμο και την αντικατάσταση (;) 16 δένδρων που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο περιμετρικά του 10ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών με το αιτιολογικό της παρεμπόδισης του υπόγειου  δικτύου ηλεκτροδότησης των νέων ιστών και της παρεμπόδισης κυκλοφορίας πεζών και ΑΜΕΑ.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΜΕ

Την εγκατάσταση λυόμενων αιθουσών για την κάλυψη των αναγκών του 7ου και 14ου Νηπιαγωγείων Νεάπολης και  την παράταση λειτουργίας των δύο παραρτημάτων νηπιαγωγείων(2ο και 7ο Νεάπολης) για την σχολική χρονιά 2020-2021. Επισημάναμε ,όμως, για ακόμη μια φορά την ανάγκη οριστικής επίλυσης του προβλήματος της σχολικής στέγης στο Δήμο μας με την ανέγερση σύγχρονων δημόσιων και ασφαλών σχολείων. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα Νηπιαγωγεία και στο πλαίσιο της πάγιας πολιτικής μας θέσης για δίχρονη ,δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή τονίσαμε ότι θεωρούμε αναγκαία-και αγωνιζόμαστε γι αυτό-   την άμεση ανέγερση νέων διδακτηρίων  και την μετεγκατάσταση όλων των Νηπιαγωγείων- που τόσα χρόνια στεγάζονται σε καταστήματα – για την οριστική και ομαλή εφαρμογή της δίχρονης δημόσιας και δωρεάν προσχολικής αγωγής.

Την μίσθωση  τριών  διαμερισμάτων στην Νεάπολη  προκειμένου να  χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κ. Μακεδονίας για να λειτουργήσουν ως Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία και να εξυπηρετούν σε καθημερινή βάση συνολικά 6 άτομα. Τονίσαμε την αναγκαιότητα της διεύρυνσης  των δομών αυτών και της δημιουργίας νέων  με δημόσιο χαρακτήρα και  μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να υποστηρίζεται το σύνολο των ατόμων με αναπηρία που κατοικούν στον Δήμο μας.

Την αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αύξηση της περιόδου υλοποίησης των προγραμμάτων Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου και Παροχής Συσσιτίου, τονίζοντας για ακόμη μια φορά την αναγκαιότητα διεύρυνσης αυτών των δομών και της λειτουργίας τους  με μόνιμο επαρκές προσωπικό και δημόσιο χαρακτήρα.

ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ

Την συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων για τις 4 Δημοτικές ενότητες ,τονίζοντας ότι κατά την εκπόνηση των μελετών πρέπει να είναι σαφές ότι ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των σχεδίων δεν θα είναι προς όφελος των μεγαλοιδιωτών και ότι θα διασφαλίζονται οι ελεύθεροι χώροι και θα δημιουργούνται και νέοι.

Για την γνωμοδότηση επί της οριοθέτησης  ρεμάτων των Δ.Κ Πεύκων και Πολίχνης. Η θέση μας αυτή καθορίστηκε και από την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πεύκων ,το οποίο  ζήτησε την αναβολή του θέματος και την δια ζώσης συζήτησή του  με την συμμετοχή και των κατοίκων της περιοχής .

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και της Κοινοπραξίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας «ΤΑ ΠΑΝΤΑ RE-» για την συλλογή – μεταφορά και διάθεση  Αποβλήτων Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών(ΑΗΗΕ). Υποστηρίξαμε για ακόμη μια φορά ότι ο Δήμος  ουσιαστικά δεν έκανε τίποτε για την προώθηση της ανακύκλωσης -ως όφειλε- σύμφωνα με το Τοπικό σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Τα δε οικονομικά οφέλη της ανακύκλωσης θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν, ανταποδοτικά,  την πρόσληψη μόνιμου  προσωπικού και την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της ανακύκλωσης. Το ασύγκριτο πλεονέκτημα του Δήμου για την πλέον αποτελεσματική ανακύκλωση είναι ότι είναι ο φορέας εκείνος που είναι πιο κοντά στον πολίτη-δημότη και  αυτό πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω και όχι να απεμποληθεί.

Την αναμόρφωση προϋπολογισμού με σκοπό την έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης . Η επιχορήγηση αφορούσε την αγορά laptop  (τελικά 35 στην Πρωτοβάθμια και 145 στην Δευτεροβάθμια) με την απαράδεκτη απαίτηση της Διοίκησης να προσκομίσουν οι κηδεμόνες εκκαθαριστικό στην Σχολική Επιτροπή.

Την κατανομή από την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 235.000 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, αφού το  συγκεκριμένο ποσό -ως αποτέλεσμα της χρόνιας και δραματικής μείωσης των κρατικών χρηματοδοτήσεων-  δεν αρκεί για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

  Την  αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων οικονομικού έτους 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 57-67 ετών μέσω ΟΑΕΔ (124 θέσεις εργασίας) και την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας  πάλι μέσω ΟΑΕΔ( 196 θέσεις εργασίας). Επισημάναμε ότι τα προγράμματα αυτά-πάγια πολιτική των κυβερνήσεων εδώ και πολλά  χρόνια- ενισχύουν τις   ελαστικές σχέσεις εργασίας , δημιουργούν στρατιές αναλώσιμων εργαζόμενων  και ανακυκλώνουν την ανεργία ,η οποία δεν καταπολεμάται με τέτοιου είδους πολιτικές, αλλά  μόνο  με την  μόνιμη και σταθερή εργασία. Άλλωστε όλες  αυτές οι  προσλήψεις  αφορούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του  Δήμου  και υπό αυτήν την έννοια πρέπει να καλυφθούν  με  μόνιμο  προσωπικό.  

Τον καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων (30 θέσεις) Επαγγελματικής  Κατάρτισης –Ειδίκευσης(ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ-ΙΕΚ) στον Δήμο μας. Επισημάναμε ότι η μαθητεία-πρακτική άσκηση νοείται αποκλειστικά και μόνο ως εργασία  με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και όχι ως εύσχημος τρόπος χρησιμοποίησης- εκμετάλλευσης εργατικού δυναμικού για την κάλυψη πάγιων  και διαρκών  αναγκών .

Την έγκριση συμμετοχής του δήμου στο «Δίκτυο Πόλεων για την Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών». Επισημάναμε το υποκριτικό και οξύμωρο του προγράμματος την στιγμή που μειώνεται ξαφνικά η περίοδος «χάριτος» για την της διαμονή των προσφύγων σε καθεστώς ασύλου  από 6 μήνες σε 30 μέρες ( !)  και ξηλώνονται από τον δήμο Αθήνας ,που συμμετέχει στο πρόγραμμα, τα παγκάκια στην πλατεία Βικτωρίας για να μην κάθονται εκεί οι πρόσφυγες που ξεσπιτώνονται. Την στιγμή που στην Μόρια ζουν 31.000 ψυχές   και ενώ παράλληλα   και κυνικά εξαγγέλλεται από την κυβέρνηση ότι τερματίζεται, εντός του έτους, η λειτουργία 60 δομών που στεγάζονται σε ξενοδοχειακές μονάδες από τις 93 δομές της ενδοχώρας, στις οποίες μένει το 8% περίπου του μεταναστευτικού πληθυσμού.

 Έχουν βγει από την 1η Ιανουαρίου 11.000 αρνητικές αποφάσεις ασύλου, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απελάσεων. Συνολικά, από την 01/01/20, πραγματοποιήθηκαν 139 απελάσεις και 861 εθελούσιες επιστροφές -μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Μέχρι το Πάσχα του 2021 οι 100.000 πρόσφυγες που μένουν σε δομές φιλοξενίας θα πρέπει να έχουν αποχωρήσει όλοι!

ΘΕΣΑΜΕ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1. για την πλημμελή καθαριότητα των κάδων  και  την αποκομιδή των απορριμμάτων σε Συκιές και Νεάπολη εν μέσω θέρους. Πολλές οι καταγγελίες πολιτών  για έντονη δυσοσμία  και συσσώρευση σκουπιδιών μετά το Σαββατοκύριακο.

2.για την τύχη του κατασκηνωτικού χώρου που διαθέτει ο δήμος στην Ποτίδαια. Η απάντηση αφορούσε μεγάλη «επένδυση» που θα αποφέρει τεράστια έσοδα στον δήμο, δηλαδή παραχώρηση σε ιδιώτη.

3. την λειτουργία του αναψυκτηρίου στην Δενδροφυτεία, η επισκεψιμότητα της οποίας αποτελεί πλέον πρόβλημα για τους περιπατητές εξαιτίας της  αλόγιστης στάθμευσης  πολλών δεκάδων αυτοκινήτων μέσα στο άλσος.

4.την θέση του δήμου σχετικά με την καύση των απορριμμάτων (για την οποία η διοίκηση «ποιεί την νήσσαν») καθώς όλοι οι δήμοι της περιοχής, ο ένας μετά τον άλλον, τάσσονται κατά. (Δεν είχαμε ακόμη πληροφορηθεί για την  «ευγενική χορηγία» του ΤΙΤΑΝΑ σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου…)

 5. την θέση του δήμου σχετικά με την Κ.Υ.Α.  για την επαναφορά των επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια κάθετων επί των οδοστρωμάτων διαφημιστικών πινακίδων . Ζητήσαμε δε να μην γίνει χρήση τέτοιων διαφημιστικών πινακίδων στον δήμο μας. Ο  δήμαρχος δεσμεύτηκε γι αυτό και υποσχέθηκε να το θέσει στα κεντρικά όργανα των ΟΤΑ.

6.για την διαδικασία της συμμετοχής των πολιτών στην Επιτροπή Διαβούλευσης, τονίζοντας το προσχηματικό της χαρακτήρα. Θα συμμετέχουν 17  ! από τους 67 που υπέβαλλαν αίτηση από το σύνολο των 85 000 κατοίκων του δήμου… 

7.Για την προετοιμασία των σχολείων εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς σε συνθήκες έξαρσης της πανδημίας

ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ

  1. την αναγκαιότητα  οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων-δωρεάν κινηματογραφικών προβολών με όλα τα μέτρα προφύλαξης. πρόταση που συστηματικά απαξιώνεται από την Διοίκηση.
  2. Ειδικές συνεδριάσεις  για την καύση απορριμμάτων(για πολλοστή φορά), για την κατασκήνωση στην Ποτίδαια  και τον νέο νόμο για τα αδέσποτα ζώα.
  3. για πολλοστή φορά την πραγματοποίηση   δημόσιων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σε ανοιχτούς χώρους-ειδικά τώρα το καλοκαίρι- προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν-παρακολουθούν και οι συμπολίτες-ισσες. Να σημειώσουμε ότι οι συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης δεν μεταδίδονται  ούτε από το κανάλι του δήμου στο Youtube,  δηλαδή ουσιαστικά γίνονται «εν κρυπτώ»!
Advertisement

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Ενημερωτικό των συμβούλων της ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΙΩΣ για τα τελευταία δημοτικά συμβούλια

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s