Ενημέρωση για την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νεάπολης – Συκεών της 2/10/2019

Την Τετάρτη 2 Οκτώβρη  και σε δύο Ειδικές Συνεδριάσεις (21η και 22η)  στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεάπολης- Συκεών συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1.Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού  και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018.

2.Έγκριση μετάβασης αιρετών εκπροσώπων (του δημάρχου και ενός αντιδημάρχου)  για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων. 

 Α. Σε ό,τι αφορούσε την έγκριση του ισολογισμού του δήμου για το έτος 2018 ως δημοτικοί σύμβουλοι της ΠΟΛΗΣ ΑΛΛΙΩΣ καταψηφίσαμε τον ισολογισμό και μέσα από τις ερωτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις  καταθέσαμε  μια διαφορετική λογική για την πολιτική κατεύθυνση και τις δράσεις του δήμου. Επισημάναμε ότι ο ισολογισμός δεν συνιστά μια μόνο λογιστική αποτύπωση, αλλά αποτελεί δείκτη ιεράρχησης των προτεραιοτήτων του Δήμου και δείκτη πολιτικού προσανατολισμού, με τον οποίο διαφωνούμε.

Συγκεκριμένα τονίσαμε ότι:

1.Οι κρατικές χρηματοδοτήσεις μειώθηκαν δραματικά την τελευταία δεκαετία.  Συγκεκριμένα αυτές που  προέρχονται από τους ΚΑΠ (Kεντρικοί  Aυτοτελείς Πόροι) μειώθηκαν  κατά 60%, (στα 9,3 εκατομμύρια το 2018 από 15,5 εκατομμύρια το 2012) , όπως αντίστοιχα  και οι  δαπάνες για την συντήρηση των σχολείων. Η ΣΑΤΑ(Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ) σημείωσε  μείωση κατά 75%, αφού σήμερα πλησιάζει  μόλις  τις 522.000 ευρώ (από 2.000.000  ευρώ το 2012),ενώ ταυτόχρονα  μηδενίστηκαν οι εισροές από το ΠΔΕ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Έτσι εξηγείται και η αναποτελεσματικότητα της διοίκησης να εκτελέσει το Τεχνικό πρόγραμμα, αφού κατά μέσον όρο εκτελείται  μόνο το 10% των προγραμματισμένων έργων.  Όλα αυτά, βέβαια, οφείλονται στις περιοριστικές και κατευθυνόμενες από την Ε.Ε. πολιτικές των μνημονίων, οι οποίες έχουν αφαιρέσει κάθε δυνατότητα πραγματικής αυτο-διοίκησης, έχουν στραγγαλίσει οικονομικά τους Δήμους και έχουν ανοίξει πεδίο δόξης λαμπρό για ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών σε καίριους τομείς , όπως  είναι αυτοί του Πρασίνου, της Καθαριότητας και του Ηλεκτροφωτισμού.

2. Το ποσοστό των  πάσης φύσεως δημοτικών τελών, φόρων, προστίμων κ.λ.π. που καλούνται να πληρώσουν δημότες-ισσες εξακολουθεί να παραμένει υπερβολικά υψηλό (8 εκατομμύρια περίπου) και αγγίζει το 50% των εσόδων του Δήμου. Θεωρούμε απαράδεκτο να επιβαρύνονται πολλαπλά  ( με άμεσους  και έμμεσους φόρους , δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, τέλη ανακύκλωσης) και για τις ίδιες υπηρεσίες (τροφεία, κοινωνική πολιτική, εισφορές στους συλλόγους γονέων  κλπ.) οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μικροεπαγγελματίες , οι συνταξιούχοι, των οποίων το εισόδημα έχει πληγεί βάναυσα.Η πολιτική αυτή της πολλαπλής επιβάρυνσης δημοτών-ισσών θα ενισχυθεί, αφού  σύμφωνα με δηλώσεις της κυβέρνησης (Χατζηδάκης) επίκειται αύξηση των δημοτικών τελών λόγω του νέου σχεδίου για την διαχείριση των απορριμμάτων που προβλέπει  μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτών και την περιβαλλοντικά καταστροφική «λύση» της καύσης τους. Σε ό,τι αφορά τις ανείσπρακτες οφειλές (2.300.000 ευρώ) λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών της ΔΕΗ- που στις περισσότερες των περιπτώσεων αφορούν δημότες που αδυνατούν να ανταποκριθούν- τονίσαμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται  από τον δήμο οι ίδιοι  κοινωνικά ανάλγητοι  εισπρακτικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί το κεντρικό κράτος και οι τράπεζες (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις λογαριασμών κ.λ.π.)

3. Ένα μεγάλο ποσοστό των εξόδων  περίπου 2,5 εκατομμύρια  κατευθύνεται δυσανάλογα σε πάσης φύσεως εργολάβους και ιδιωτικές εταιρείες για διάφορα έργα και υπηρεσίες, τη στιγμή που  τουλάχιστον ένα μέρος  από αυτά θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί  από τους   εργαζόμενους του δήμου και τη στιγμή που τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού (που σηκώνουν όλο το βάρος λειτουργίας του Δήμου ) είναι της τάξεως των 6.667.862 ευρώ.

4. Από την διοίκηση γίνεται αποδεκτή ουσιαστικά, αν δεν ενθαρρύνεται, η μείωση των λειτουργικών εξόδων με την συνεχή μείωση του μόνιμου  και εξειδικευμένου προσωπικού, που έχει επιβληθεί με το πάγωμα των προσλήψεων και την γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου έχουν μειωθεί δραματικά (σήμερα 300 από 447 που ήταν παλαιότερα), ενώ η ΚΕΥΝΣ- που είναι η μεγαλύτερη  πανελλαδικά (!) δημοτική επιχείρηση -απασχολεί (κυκλικά) περί τους 700 εργαζόμενους  σε πολλαπλού τύπου συμβάσεις, που τελούν σε μόνιμο καθεστώς ομηρίας και ανασφάλειας, απολύσεων, μετακινήσεων, διάσπασης και αντιπαράθεσης των εργαζόμενων   κ.λ.π. Ζητούμενο για μας είναι η μονιμοποίηση όλου του προσωπικού σε συνθήκες ασφάλειας, επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής και αξιοπρεπούς εργασίας με ενθάρρυνση της επιμόρφωσης τους και  της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό του έργου του δήμου. Ζητούμενο για μας είναι, επίσης, η δημοτική αρχή να μην περιορίζεται σε προσχηματικές διαμαρτυρίες αποδεχόμενη  ουσιαστικά ως μια «κανονικότητα» αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, αλλά να διεκδικεί έμπρακτα και με αγωνιστικό τρόπο τόσο την μονιμοποίηση του προσωπικού όσο και τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών της.

5. Ο δήμος αναζητά  εναγωνίως και επίμονα επιχορηγήσεις από τα κάθε λογής προγράμματα ΕΣΠΑ (που- παρά του αντιθέτου θρυλούμενα -είναι και αυτά χρήματα των φορολογουμένων) προσαρμόζοντας τις προτεραιότητες του δήμου σε αυτά. Τα προγράμματα αυτά, εκτός της επιβολής των κατευθύνσεων της Ε.Ε για την ελαστική εργασία, έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια (που την διαδέχεται η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών), ενώ ορισμένα   αφορούν σε έργα εντυπωσιασμού, εξωραϊσμού-βιτρίνας και αμφιβόλου κοινωνικής χρησιμότητας.

6. Όσον αφορά το αποθεματικό του δήμου (20 περίπου εκατομμύρια, χρήματα των δημοτών και αυτά), αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται σαν σημαία στις εκάστοτε εκλογικές αναμετρήσεις ,αλλά επιβάλλεται να αξιοποιείται στην αντιμετώπιση των εκρηκτικών  κοινωνικών αναγκών, όπως  αυτή της στέγασης των νηπιαγωγείων σε σύγχρονα διδακτήρια αντί σε νοικιασμένα μαγαζιά, της ανέγερσης σχολείων,της διαδημοτικής συγκοινωνίας κ.α. Επισημάνθηκε,επίσης, ο κίνδυνος της δέσμευσης του από την ΤτΕ  για την εξυπηρέτηση του ληστρικού χρέους.

 Β. Σε ό,τι αφορούσε το δεύτερο θέμα, αυτό της μετάβασης αιρετών εκπροσώπων του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και  Πόλεων, και αφού μελετήσαμε το πρόγραμμα και τις  θεματικές συζητήσεις, καταψηφίσαμε και επισημάναμε το τουλάχιστον οξύμωρο, προσχηματικό  και υποκριτικό χαρακτήρα του πράγματος.

 Μια  θεματική της «ενσωμάτωσης των μεταναστών στην αγορά εργασίας», « της βελτίωσης ευρωπαϊκών κονδυλίων στην ενσωμάτωση των μεταναστών» και της «Διασυνοριακής Συνεργασίας στην θάλασσα» ακούγεται σαν κακόγουστο αστείο στην Ευρώπη του Όρμπαν και του Σαλβίνι.  

Μια θεματική της « αποκέντρωσης,  δημοσιονομικής διαφάνειας και  εμπλοκής των πολιτών στην λήψη αποφάσεων» και της «αναδιαμόρφωσης του τρόπου που εργάζονται οι κυβερνήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες» ηχεί  σαν ανέκδοτο στην Ε.Ε., που καθημερινά κατακρεουργεί κάθε έννοια της δημοκρατίας και επιθυμεί  πολίτες-ισσες σε ρόλο πειθήνιων θεατών. Τέτοια forum έχουν σαν  κύριο στόχο την διάχυση των «ιδεών» της ιδιωτικοποίησης, των ΣΔΙΤ, της μετατροπής των δήμων και περιφερειών σε μηχανισμούς ανάπτυξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

Μια τέτοια συνάντηση θα είχε νόημα μόνο αν τα ίδια τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες είχαν την δυνατότητα να επιλέγουν αντιπροσώπους και να προτείνουν θεματικές     στην βάση των πραγματικών προβλημάτων και διαστάσεών τους στην σύγχρονη Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Είναι σαφές ότι δεν χρειαζόμαστε «εβδομάδες» που αποστειρώνουν και ακαδημαϊκά εξευγενίζουν την βάρβαρη πραγματικότητα, αλλά « έργα και ημέρες» που προσπαθούν να την ανατρέψουν.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της ενωτικής ανατρεπτικής  παρέμβασης

Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΙΩΣ στον δήμο Νεάπολης – Συκεών

Μαρία Κυπραίου και Γιάννης Λαθήρας

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s